Cladiri rezidentiale

Informații utile

  1. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%  asupra valorii impozabile a clădirii.
  2. Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
  • Impozitul pe clădire rezidențială este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Persoane fizice - Acte necesare

Persoane juridice - Acte necesare