Cladiri mixte

Informații utile

  1. În cazul clădirilor cu destinație mixtă (rezidențiale și nerezidențiale) aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, impozitul pe clădire se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafata folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.
  2. Impozitul pe clădirile utilizate în scop mixt este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Persoane fizice - Acte necesare

Persoane juridice - Acte necesare