Certificate fiscale

  • Certificatele fiscale eliberate în vederea vânzării la notariat a clădirii se emit individual pentru fiecare coproprietar, fiind valabile 30 zile de la data eliberării. Dacă sunt soț și soție este necesară prezența doar unuia dintre ei.
  • Certificatele fiscale eliberate în vederea intabulării/cadastrului, autorizație de funcționare, burse de studii, necesare la alte instituții publice, etc. se emit unui singur coproprietar, nefiind necesară prezența tuturor coproprietarilor.
  • Certificatele fiscale solicitate de persoanelor fizice se eliberează pe loc, exceptie facand dezvoltatorii imobiliari, contribuabilii cu mai multe proprietati active si cei care au diferite probleme(acte incomplete, modificari de matricola, etc.), în timp ce certificatele fiscale solicitate de persoanele juridice se eliberează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare.
  • Certificatele fiscale pentru înstrăinarea clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport sunt eliberate contribuabililor anterior sau cel mult data închierii contractului de vânzare-cumpărare.
  • Certificatele fiscale nu se eliberează contribuabililor care vor să depună dosarul de ajutor social la D.G.S.A.P.C. Sector 4, deoarece există protocol încheiat cu această instituție.
  • Certificatele fiscale pot fi eliberate și on-line birourilor notariale și A.N.C.P.I. numai la solicitarea acestora.
  • În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală în cazul persoanelor fizice este obligatorie prezența titularului sau a împuternicitului, pe baza actului de împuternicire, în original sau copie legalizată, conform legii.