Autoturisme

Informații utile

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport și capacitatea clindrică a acestuia.

Impozitul pe mijloc de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Persoane fizice - Acte necesare

Persoane juridice - Acte necesare