Arhivă Anunturi

1. Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 aduce la cunoștință contribuabililor sectorului 4 că începând cu data de 10 septembrie 2018 plata debitelor restante pentru taxa de parcare de reședință aferentă anului 2018 se achită numai prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 conform prevederilor noii metodologii de atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, aprobată prin H.C.L. Sector 4 nr. 219/30.08.2018. Astfel, în vederea efectuării plății taxei de parcare de reședință, vă rugăm să accesați stațiile de plată SELFPAY, situate în magazinele Mega Image, hypermarketuri și alte locații. Simplu și ușor de folosit : în doar câțiva pași, efectuați plata,  alegeți din secțiunea ,,Auto", butonul  Plată Parcări Sector 4. În locul numărului de referință se va utiliza CNP-ul, iar apoi introduceți în aparat suma afișată pe ecran. Este recomandat să aveți sumă exactă la dumneavoastră, ținând cont de faptul că stațiile de plată SelfPay nu elibereazău restul sub formă de numerar. Plata dumneavoastră se va înregistra automat în sistem, fără a mai fi necesar să ne transmiteți dovada plății

2. Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 aduce la cunoștință contribuabililor sectorului 4 că începând cu data de 3 mai 2018, serviciul public de parcări de reședință a fost preluat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, astfel încât toate petițiile referitoare la închirierea locurilor de parcare de reședință, modificarea contractelor de închiriere, solicitarile de marcare / remarcare a parcărilor, precum și orice alte probleme legate de activitatea de parcări de reședință, se vor depune la registratura DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4, situată în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București, sau la adresa de e-mail parcari.resedinta@mobilitateurbana4.ro.

3. Începând cu data de 06.06.2018, H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 și H.C.L. Sector 4 nr. 2/2018 sunt suspendate conform sentinței nr. 3800/06.06.2018. Astfel, procedura de încasare a taxei de salubrizare va fi următoarea:

  1. în cazul contribuabililor care nu au depus declarația fiscală și/sau nu achitat taxa de salubrizare aferentă perioadei 01.01.2018 – 05.06.2018, cuantumul taxei de salubrizare se va stabili conform prevederilor H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 și H.C.L. Sector 4 nr. 2/2018;
  2. în cazul contribuabililor care nu au depus declarația fiscală și/sau nu achitat taxa de salubrizare aferentă perioadei 06.06.2018 – 31.12.2018, valoarea taxei de salubrizare se va stabili conform dispozițiilor H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, adică cu suma de 5,03 lei/luna/persoană, respectiv 50 lei/m3/lună doar pentru puncte de lucru .

În situația în care taxa de salubrizare s-a încasat integral pentru anul 2018 conform reglementărilor H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 și H.C.L. Sector 4 nr. 2/2018, taxa va rămâne astfel încasată, fără a se restitui diferența, deoarece a fost suspendată aplicarea hotărârilor de Consiliu Local Sector 4 menționate mai sus și nu anularea acestora.

4. Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 aduce la cunoștință contribuabililor sectorului 4 introducerea sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale, amenzilor şi a altor venituri la bugetul local prin intermediul serviciului WESTACO EXPRESS implementat în staţiile de benzină OMV din toată ţara.

Serviciul Westaco Express este disponibil în 508 staţii OMV din România, din care 87 stații OMV sunt în București(vezi lista stații OMV), acesta permițând plata cu numerar a impozitelor și taxelor locale, amenzilor şi a altor venituri la bugetul local într-un mod simplu și rapid, pe toată durata zilei, stațiile OMV având program de lucru non-stop.
Serviciul este configurat să ofere o multitudine de avantaje contribuabililor:

  • contribuabilul se poate prezenta la orice staţie de benzină OMV pentru plată, indiferent de zona unde locuiește, alegând astfel situaţia cea mai convenabilă şi nefiind necesar un consum suplimentar de timp pentru efectuarea acestor plăţi;
  • serviciul este oferit 7 zile din 7, cu program 24 ore din 24;
  • accesul este facil, în locuri securizate, prevăzute cu locuri de parcare.

5. Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 susține și promovează, în mod continuu, utilizarea de către contribuabilii sectorului 4 a modalităților de plată la distanță.

Avantaj principal: Nu trebuie să vă mai prezentaţi la ghişeele instituţiei noastre în vederea efectuării plăţii impozitelor şi taxelor locale.

6. În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2007, începând cu 01.02.2017, se elimină următoarele taxe extrajudiciare de timbru:

a) taxe extrajudiciare de timbru pentru preschimbarea cărții de identitate/modificat prin O.U.G. nr. 41/2016;

b) taxe timbru fiscal;

c) taxe de timbru pentru eliberarea de diverse autorizații si certificate;

d) taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18/1991;

e) taxe examen auto;

f) taxe numere provizorii;

g) taxa înmatriculare;

h) taxa de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

7. Contribuabilii sectorului 4 au obligația de a semna și scrie sintagma ,,conform cu originalul" pe copiile de pe documentele sau înscrisurile transmise inclusiv prin intemediul e-mailului sau faxului(art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

8. Informații utile extrase din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Citeste mai mult...

9.  Niciun contribuabil nu va putea achita vreun impozit datorat dacă nu achită mai întâi amenzile contravenționale cu care figurează în evidențele fiscale (art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

10. La plata impozitelor și taxelor locale, pentru evitarea oricăror erori, vă solicităm să prezentați în vederea verificării corectitudinii CNP/CIF-ului, orice document oficial.

11. Orice contribuabil își poate achita impozitele și taxele locale, chiar dacă nu i s-a remis înștiințare de plată sau decizie de impunere.