• Slide #1
  Mulțumim tuturor contribuabililor care au achitat în termen legal toate impozitele și taxele locale datorate bugetului local al sectorului 4!
  Noutăți taxa salubrizare 2018 - Vizualizează mai jos

 • Slide #2
  Acum poți plăti electronic prin următoarele modalități de plată:
  pe site-urile www.dgitl4.ro și www.ghiseul.ro;
  prin direct debit;
  prin P.O.S.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 sprijină informarea corectă și continuă a cetățenilor sectorului 4 pentru o cât mai ușoară înțelegere a sistemului fiscal

 

Referitor la solicitările contribuabililor prin care notifică Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, cu privire la intenţia de a beneficia de acordarea unor facilități fiscale respectiv, anularea obligațiilor fiscale de plată accesorii, vă comunicăm următoarele:

în temeiul art. 32 alin. (1) și (2) din Ordonanța nr. 6/31.07.2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale,

 • “În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.
 • Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării accesoriilor”.
 • potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 32 alin. (1) și (2) din Ordonanța nr. 6/31.07.2019, organul fiscal local poate acorda anularea accesoriilor pentru obligaţiile fiscale restante.

Până în prezent, autorităţile deliberative nu au aprobat procedura de acordare a anulării accesoriilor. 

Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 aduce la cunoștință contribuabililor sectorului 4 că începând cu data de 4 septembrie 2019 ghișeele AUTO persoane fizice sunt disponibile și în sediul situat în str. Străduinței nr. 1, sector 4.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 vă aduce la cunoștință faptul că modalitatea de plată la distanță prin intermediul site-ului www.dgitl4.ro nu va putea fi utilizată temporar. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente produse.  
Având în vedere faptul că în dosarul nr. 6389/3/2018 hotărârea instanței nu a fost încă redactată și, implicit motivată, vă aducem la cunoștință faptul că instituția noastră se află momentan în imposibilitatea legală de a stabili procedura corectă de aplicare a acesteia, inclusiv de a decide restituirea sau nu a taxei de salubrizare. De asemenea, vă învederăm că în conformitate cu dispozițiile art. 23 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, referitor la anularea H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 și nr. 2/2018, hotărârea instanței produce efecte doar pentru viitor față de toate subiectele de drept, respectiv ulterior datei de 10.12.2018, în timp ce în ceea ce privește suspendarea acestora este necesar să se aștepte redactarea Deciziei civile nr. 7034/10.12.2018 de către Curtea de Apel București.
Urmare a solicitărilor formulate de către Birourile Executorilor Judecătorești, înregistrate la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, prin intermediul cărora se solicită informații referitoare la bunurile mobile și imobile, pentru debitori persoane fizice și persoane juridice, vă informăm că începând cu data de 27.08.2019 puteți accesa on-line baza de date, care conține bunurile și debitele persoanelor aflate în executare silită. Pentru a putea accesa platforma on-line,  este necesar să trimiteți, la adresa de e-mail office@dgitl4.ro,  următoarele documente: certificat în formă fizică și copie CUI/CIF
Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 aduce la cunoștință contribuabililor sectorului 4 că începând cu data de 3 mai 2018, serviciul public de parcări de reședință a fost preluat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, astfel încât toate petițiile referitoare la închirierea locurilor de parcare de reședință, modificarea contractelor de închiriere, solicitarile de marcare / remarcare a parcărilor, precum și orice alte probleme legate de activitatea de parcări de reședință, se vor depune la registratura DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4, situată în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București, sau la adresa de e-mail parcari.resedinta@mobilitateurbana4.ro.
Începând cu data de 06.06.2018, H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 și H.C.L. Sector 4 nr. 2/2018 sunt suspendate conform sentinței nr. 3800/06.06.2018. Astfel, procedura de încasare a taxei de salubrizare va fi următoarea:

 1. în cazul contribuabililor care nu au depus declarația fiscală și/sau nu achitat taxa de salubrizare aferentă perioadei 01.01.2018 – 05.06.2018, cuantumul taxei de salubrizare se va stabili conform prevederilor H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 și H.C.L. Sector 4 nr. 2/2018;
 2. în cazul contribuabililor care nu au depus declarația fiscală și/sau nu achitat taxa de salubrizare aferentă perioadei 06.06.2018 – 31.12.2018, valoarea taxei de salubrizare se va stabili conform dispozițiilor H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, adică cu suma de 5,03 lei/luna/persoană, respectiv 50 lei/m3/lună doar pentru puncte de lucru .

În situația în care taxa de salubrizare s-a încasat integral pentru anul 2018 conform reglementărilor H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 și H.C.L. Sector 4 nr. 2/2018, taxa va rămâne astfel încasată, fără a se restitui diferența, deoarece a fost suspendată aplicarea hotărârilor de Consiliu Local Sector 4 menționate mai sus și nu anularea acestora.

Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 aduce la cunoștință contribuabililor sectorului 4 introducerea sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale, amenzilor şi a altor venituri la bugetul local prin intermediul serviciului WESTACO EXPRESS implementat în staţiile de benzină OMV din toată ţara.

Serviciul Westaco Express este disponibil în 508 staţii OMV din România, din care 87 stații OMV sunt în București(vezi lista stații OMV), acesta permițând plata cu numerar a impozitelor și taxelor locale, amenzilor şi a altor venituri la bugetul local într-un mod simplu și rapid, pe toată durata zilei, stațiile OMV având program de lucru non-stop.
Serviciul este configurat să ofere o multitudine de avantaje contribuabililor:

 • contribuabilul se poate prezenta la orice staţie de benzină OMV pentru plată, indiferent de zona unde locuiește, alegând astfel situaţia cea mai convenabilă şi nefiind necesar un consum suplimentar de timp pentru efectuarea acestor plăţi;
 • serviciul este oferit 7 zile din 7, cu program 24 ore din 24;
 • accesul este facil, în locuri securizate, prevăzute cu locuri de parcare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2007, începând cu 01.02.2017, se elimină următoarele taxe extrajudiciare de timbru:

a) taxe extrajudiciare de timbru pentru preschimbarea cărții de identitate/modificat prin O.U.G. nr. 41/2016;

b) taxe timbru fiscal;

c) taxe de timbru pentru eliberarea de diverse autorizații si certificate;

d) taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18/1991;

e) taxe examen auto;

f) taxe numere provizorii;

g) taxa înmatriculare;

h) taxa de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

Contribuabilii sectorului 4 au obligația de a semna și scrie sintagma ,,conform cu originalul" pe copiile de pe documentele sau înscrisurile transmise inclusiv prin intemediul e-mailului sau faxului(art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)
Informații utile extrase din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Citeste mai mult...
Niciun contribuabil nu va putea achita vreun impozit datorat dacă nu achită mai întâi amenzile contravenționale cu care figurează în evidențele fiscale (art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)
La plata impozitelor și taxelor locale, pentru evitarea oricăror erori, vă solicităm să prezentați în vederea verificării corectitudinii CNP/CIF-ului, orice document oficial.
Orice contribuabil își poate achita impozitele și taxele locale, chiar dacă nu i s-a remis înștiințare de plată sau decizie de impunere  

Pentru un acces cât mai facil la informații vă rugăm să utilizați pictogramele de mai jos 

 

 

Metode de plata online:

 

23