• Slide #1
  Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 sprijină informarea corectă și continuă a cetățenilor sectorului 4 pentru o cât mai ușoară înțelegere a sistemului fiscal


 • Slide #2
  Acum poți plăti electronic prin următoarele modalități de plată:
  pe site-ul www.ghiseul.ro;
  prin direct debit;
  prin P.O.S.

dgitl4, faracozilaghiseu, sector4, plataonline, taxesiimpozite, taxe, impozit, taxesiimpozitesector4, dgitlsector4, taxeimpozite4, registraturaonline

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND RESTITUIREA TAXEI  JUDICIARE DE TIMBRU

 

 • în temeiul art. 168 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată;
 • potrivit Ordinului nr. 1918/65 din 26 noiembrie 2013, pentru aprobarea procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru, stabilirea sumelor de restituit se face de către instanţa judecătorească, prevăzută la art. 45 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, denumită în continuare instanţă judecătorească competentă, în urma depunerii cererii și a documentelor atașate;
 • întrucât, dispozițiile legale amintite prevăd obligativitatea contribuabilului de a anexa la cererea de restituire ”documentul de plată al taxei judiciare de timbru”, apreciem că legiuitorul se referă la originalul acestuia și nu la o copia acestuia.
 • totodată, apreciem că este utilă depunerea documentului de plată în original și pentru a preveni posibilitatea de a se solicita restituirea aceleiași taxe de timbru de mai multe ori.
Având în vedere faptul că în dosarul nr. 6389/3/2018 hotărârea instanței nu a fost încă redactată și, implicit motivată, vă aducem la cunoștință faptul că instituția noastră se află momentan în imposibilitatea legală de a stabili procedura corectă de aplicare a acesteia, inclusiv de a decide restituirea sau nu a taxei de salubrizare. De asemenea, vă învederăm că în conformitate cu dispozițiile art. 23 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, referitor la anularea H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 și nr. 2/2018, hotărârea instanței produce efecte doar pentru viitor față de toate subiectele de drept, respectiv ulterior datei de 10.12.2018, în timp ce în ceea ce privește suspendarea acestora este necesar să se aștepte redactarea Deciziei civile nr. 7034/10.12.2018 de către Curtea de Apel București.
Urmare a solicitărilor formulate de către Birourile Executorilor Judecătorești, înregistrate la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, prin intermediul cărora se solicită informații referitoare la bunurile mobile și imobile, pentru debitori persoane fizice și persoane juridice, vă informăm că începând cu data de 27.08.2019 puteți accesa on-line baza de date, care conține bunurile și debitele persoanelor aflate în executare silită. Pentru a putea accesa platforma on-line,  este necesar să trimiteți, la adresa de e-mail office@dgitl4.ro,  următoarele documente: certificat în formă fizică și copie CUI/CIF
Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 aduce la cunoștință contribuabililor sectorului 4 că începând cu data de 3 mai 2018, serviciul public de parcări de reședință a fost preluat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, astfel încât toate petițiile referitoare la închirierea locurilor de parcare de reședință, modificarea contractelor de închiriere, solicitarile de marcare / remarcare a parcărilor, precum și orice alte probleme legate de activitatea de parcări de reședință, se vor depune la registratura DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4, situată în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București, sau la adresa de e-mail parcari.resedinta@mobilitateurbana4.ro.
Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 aduce la cunoștință contribuabililor sectorului 4 introducerea sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale, amenzilor şi a altor venituri la bugetul local prin intermediul serviciului WESTACO EXPRESS implementat în staţiile de benzină OMV din toată ţara.

Serviciul Westaco Express este disponibil în 508 staţii OMV din România, din care 87 stații OMV sunt în București(vezi lista stații OMV), acesta permițând plata cu numerar a impozitelor și taxelor locale, amenzilor şi a altor venituri la bugetul local într-un mod simplu și rapid, pe toată durata zilei, stațiile OMV având program de lucru non-stop.
Serviciul este configurat să ofere o multitudine de avantaje contribuabililor:

 • contribuabilul se poate prezenta la orice staţie de benzină OMV pentru plată, indiferent de zona unde locuiește, alegând astfel situaţia cea mai convenabilă şi nefiind necesar un consum suplimentar de timp pentru efectuarea acestor plăţi;
 • serviciul este oferit 7 zile din 7, cu program 24 ore din 24;
 • accesul este facil, în locuri securizate, prevăzute cu locuri de parcare.
Contribuabilii sectorului 4 au obligația de a semna și scrie sintagma ,,conform cu originalul" pe copiile de pe documentele sau înscrisurile transmise inclusiv prin intemediul e-mailului sau faxului(art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)
Informații utile extrase din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Citeste mai mult...
Niciun contribuabil nu va putea achita vreun impozit datorat dacă nu achită mai întâi amenzile contravenționale cu care figurează în evidențele fiscale (art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)
La plata impozitelor și taxelor locale, pentru evitarea oricăror erori, vă solicităm să prezentați în vederea verificării corectitudinii CNP/CIF-ului, orice document oficial.
Orice contribuabil își poate achita impozitele și taxele locale, chiar dacă nu i s-a remis înștiințare de plată sau decizie de impunere  

Pentru un acces cât mai facil la informații vă rugăm să utilizați pictogramele de mai jos 

 

 

Metode de plata online:

 

23