Parcare

Informații utile

Important: Persoanele care vor să obțină un loc de parcare pe raza sectorului 4  au obligația să prezinte o cerere privind închirierea unui loc de parcare de reședință la sediile noastre situate în:

  • Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54
  • Str. Străduinței nr. 1
  • Cal. Șerban Vodă nr. 43,

 Atribuirea locurilor de parcare se va face în funcție de ordinea depunerii solicitărilor complete, în limita locurilor disponibile numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  1. nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare apartament, clădire, punct de lucru sau sediu social decât în situații justificate sau dacă nu sunt solicitări;
  2. se pot atribui locuri de parcare numai pentru autovehiculele a căror masă totală autorizată este mai mică cu 3,5 tone, iar dimensiunile auto să fie de maxim 5,2 m lungime și 2,1 m lățime fără oglinzi;
  3. se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul, reședința, sediul social sau punctul de lucru în imobilul respectiv;
  4. trebuie îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:

4.1. parcarea se acordă pentru autovehiculele proprietate personală;

4.2. parcarea se acordă pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de leasing;

4.3. parcarea se acordă pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de comodat;

4.4. parcarea se acordă pentru autovehiculele date în folosință fără comodat, în baza unor adeverințe.

5. se pot atribui numai persoanelor care nu figurează cu debite restante către bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, condiție aplicabilă inclusiv persoanelor care cedează locul de parcare;

6. autovehiculul care figurează pe contractul de închiriere trebuie să aibă inspecția tehnică periodică valabilă(copie talon cu viza ITP).

Cererile privind închirierea unui loc de parcare de reședință se pot obtine de la registraturile instituției noastre situate la adresele mai sus mentionate, precum și de pe site-ul www.dgitl4.ro  si vor fi însoțite de:

  1. copie act de identitate;
  2. copie certificat de înmatriculare cu ITP valabil;
  3. contract de comodat/leasing/adeverință pentru mijlocul de transport (dacă este cazul).

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de un an cu posibilitatea prelungirii de drept pe înca un an fiscal.

Cererile pot fi depuse și on-line la adresa parcari@dgitl4.ro