Arhivă Anunturi

ANUNȚURI

Anunț nr. 1: Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 susține și promovează, în mod continuu, utilizarea de către contribuabilii sectorului 4 a modalităților de plată la distanță.(click aici pentru mai multe detalii).

Avantaj principal: Nu trebuie să vă mai prezentaţi la ghişeele instituţiei noastre în vederea efectuării plăţii impozitelor şi taxelor locale.

Anunț nr. 2:

Taxa de salubrizare pentru anul 2018(noutăți – reduceri – termene de plată) click aici pentru mai multe detalii.

Persoanele fizice trebuie să completeze și să depună  la ghiseele instituției sau la adresele de e-mail declaratii@dgitl4.ro si declaratiisalubrizare@yahoo.com o declaratie pentru anul 2018.

Persoanele fizice, juridice  sau orice altă entitate care dețin în proprietate imobile sau mai multe imobile pe raza sectorului 4 cu o suprafața totală ocupată la sol mai mare de 2.000 m.p. în care își desfășoară activitatea unul sau mai mulți beneficiari trebuie să completeze și să depună următoarea declaratie.În această declarație se vor enumera toți beneficiarii serviciului de salubrizare ce au sediul social (activ/expirat), punctul de lucru (activ/expirat), indiferent dacă se desfăsoară sau nu o activitate economică la sediul sau punctul de lucru în imobilul respectiv.

Persoanele fizice care exercită profesii libere, persoanele fizice autorizate, persoanele juridice sau oricare alte entități, precum și a entitățile menționate anterior care au în administrare, folosință, concesiune sau închiriere imobile aflate în proprietatea statului sau unităților administrativ-teritoriale sau acelor care au calitatea de locatar/chiriaș/comodatar în imobile proprietate privată, toate având sediul social (activ/expirat), punctul de lucru (activ/expirat), indiferent dacă se desfăsoară sau nu o activitate economică la sediul sau punctul de lucru în imobilul respectiv trebuie să completeze și să depună următoarea declaratie.

Anunț nr. 3: Având în vedere necesitatea inițierii operațiunilor informatice care trebuie întreprinse pentru închiderea anului fiscal 2017 și deschiderea anului fiscal 2018, sediile D.G.I.T.L. SECTOR 4 vor fi închise cu publicul în ziua de vineri, 29.12.2017. De asemenea, vă menționăm faptul că amenzile în termen pot fi achitate la oficiile poștale de pe raza municipiului București și a județului Ilfov.

Anunț nr. 4: Având în vedere numeroasele sesizări cu privire la taxa de salubrizare stabilită în sarcina contribuabililor definiți în sensul O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, precum și  în sarcina celor care exercită profesii liberale, vă informăm că pentru identificarea oricăror erori din bazele de date ale altor instituții s-au demarat procedurile de verificare și comparare cu orice baze de date externe, fiind în curs procesul de încetare din evidențele fiscale a taxei de salubrizare pentru cei care nu o datorează.Se va ține seama în special de contribuabilii ce au fost înființați conform următoarelor prevederi legale:

-Decret-Lege nr. 54/1990  privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei initiative;

-Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;

-H.G. nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;

-Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent;

-H.G. nr. 1766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent,

precum și de contribuabilii care:

- au fost radiați din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului

- au  fost încetați din evidențele Administrației Finanțelor Publice;

- au decedat.

Anunț nr. 5: Începând cu data de 10.04.2017 puteți achita și taxa de salubrizare(click aici pentru mai multe detalii). Cu aceeași data nu mai este necesar să aveți un contract separat cu o firmă pentru ridicarea deșeurilor/gunoiului.

Anunț nr. 6: Persoanele care au în folosință loc de parcare obținut în baza unui acord în anii anteriori anului 2017 au obligația ca până la data de 03.2017 să se prezinte în vederea reînnoirii contractelor/acordurilor de utilizare a locurilor de parcare la sediile noastre situate în:

 • Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54
 • Str. Străduinței nr. 1
 • Cal. Șerban Vodă nr. 43,

Important:  În caz contrar, acordul dumneavoastră de parcare va fi anulat. 

Cererile privind reînnoirea contractului/acordului pentru utilizarea locului de parcare de reședință se pot obtine de la registraturile instituției noastre situate la adresele mai sus mentionate, precum și de pe link-ul Cerere reinnoire acord si vor fi însoțite de:

 1. copie act de identitate;
 2. vechiul contract/acord de utilizare a locurilor de parcare;
 3. copie certificat de înmatriculare cu ITP valabil;
 4. contract de comodat pentru mijlocul de transport (dacă este cazul).

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de un an cu posibilitatea prelungirii de drept pe înca un an fiscal.

Important: Locurile de parcare de reședință se vor atribui numai persoanelor care nu figurează cu debite restante la bugetul local al sectorului 4.

 1. Cererile pentru reînnoirea contractului pentru utilizarea locului de parcare de reședință pot fi transmise și la adresa de e-mail parcari@dgitl4.ro, urmând ca ridicarea noului contract de închiriere a locului a parcare de reședință să se facă de la locațiile instituției noastre în urma înștiințării pe e-mail/SMS.
 2. Parcările de reședință de pe raza sectorului 4 al Municipiului București pot fi utilizate și gratuit de către persoanele fizice care beneficiază de scutire conform prevederilor legale.
 3. În situația în care mijlocul de transport este luat în leasing este necesar acordul societății de leasing pentru a fi transmisă folosința către o persoană fizică sau juridică și solicitantul trebuie să prezinte acest document împreună cu contractul de comodat;
 4. În situația în care contractul de leasing este specificat că dreptul de folosință se poate extinde la salariați atunci solicitantul trebuie să prezinte copia contractului de leasing certificată ,,conform cu originalul” și o adeverință din care să rezulte că este angajat.

Anunț nr. 7: Având în vedere reorganizarea instituției noastre, vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 07.11.2016, compartimentele de specialitate Serviciul Constatare și Încasare Taxe Domeniu Public și Biroul Parcări de Reședință își vor desfășura activitatea numai în sediul din Aleea Straduintei nr. 1, în timp ce Serviciul Constatare Persoane Juridice își va desfășura activitatea numai în sediul din Calea Șerban Vodă nr. 43. Totodată, vă informăm că plățile de impozite și taxe locale se vor putea face în continuare în toate sediile instituției noastre. Cu aceeași dată sediul din Șos Oltenitei nr. 39-45 se va închide publicului pe o perioadă nedeterminată. Astfel, activitatea instituției și programul de lucru cu publicul va fi după cum urmează:

- sediul din str. Nițu Vasile nr. 50-54 - luni 8:30-18:30, marți-vineri 8:30-16:30

-sediul din Aleea Străduinței nr. 1 - luni,marți,joi,vineri 8:30-16:30, miercuri -08:30-18:30

-sediul din Calea Șerban Vodă nr. 43 - luni,marți,miercuri,vineri 8:30-16:30, joi- 8:30-18:30

Anunț nr. 8: Contribuabilii sectorului 4 au obligația de a semna și scrie sintagma ,,conform cu originalul" pe copiile de pe documentele sau înscrisurile transmise inclusiv prin intemediul e-mailului sau faxului(art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)

Anunț nr. 9: Pentru a plăti on-line impozitele și taxele locale trebuie să urmați pașii:

1) accesați site-ul www.dgitl4.ro de luni până duminică la orice oră;
2) intrati pe pagina online.dgitl4.ro;
3) aveți acolo opțiunea de login, dacă aveți cont creat intrați pe login;
4) pentru crearea contului, vă rugăm să transmiteti e-mail cu CNP-ul dvs. pe adresa de e-mail online@dgitl4.ro;
5) dacă vreți să faceți plăți pentru mai mulți contribuabili trimiteți CNP-urile pentru fiecare persoană;
6) așteptați pe e-mail confirmarea creării contului;
7) când aveți confirmarea creării contului puteți intra din nou pe www.dgitl4.ro la secțiunea de plăți on-line, vizualizați taxele și impozitele datorate și puteti achita prin introducerea datelor de pe card;
8) în cazul în care aveți probleme trimiteți un mesaj pe online@dgitl4.ro și spuneți care sunt acestea.
9)
. Contribuabilii sectorului 4 au posibilitatea de a se prezenta la sediile instituției noastre și, de asemenea, la urmatoarele sucursale ale unitații B.R.D.pentru a-și procura și depune cererea de alocare credențiale privind plata impozitelor și taxelor locale pe www.ghiseul.ro, aceștia putând achita impozitele și taxele locale la secțiunea ,,AM PAROLĂ"

Anunț nr. 10: Informații utile extrase din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

-Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.1%, asupra valorii impozabile a clădirii.

-Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.2%

- În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform celor de mai sus, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor unei clădiri rezidențiale.

-În cazul clădirilor cu destinație mixtă (rezidențiale și nerezidențiale) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

-În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform prevederilor unei clădiri rezidențiale.

-Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.2% asupra valorii impozabile a clădirii.

-Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1.5%, asupra valorii impozabile a clădirii.

- Impozitul pe clădiri/teren/mijloace de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

- Începând cu data de 01.01.2016 se datorează impozit/taxa pe teren și pentru suprafața ocupată de clădiri.

Anunț nr. 11: Niciun contribuabil nu va putea achita vreun impozit datorat dacă nu achită mai întâi amenzile contravenționale cu care figurează în evidențele fiscale (art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)

Anunț nr. 12: La plata impozitelor și taxelor locale, pentru evitarea oricăror erori, vă solicităm să prezentați în vederea verificării corectitudinii CNP/CIF-ului, orice document oficial.