• Slide #1
  Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 sprijină informarea corectă și continuă a cetățenilor sectorului 4 pentru o cât mai ușoară înțelegere a sistemului fiscal


 • Slide #2
  Acum poți plăti electronic prin următoarele modalități de plată:
  pe site-ul www.ghiseul.ro;
  prin direct debit;
  prin P.O.S.

Ghișeele DGITL S4 din str. Sg. Nițu Vasile nr. 50-54  suntdeschise DOAR PENTRU ÎNCASĂRI ÎNTRE ORELE 08:30 - 12:00. În cazul în care se formează coadă, aveți obligația de a păstra o distanță de 2 m între persoane.  Sediile din strada Străduinței nr. 1  și calea Șerban Vodă nr. 43 SUNT ÎNCHISE CU PUBLICUL

 • Certificatele de atestare fiscală pentru terenuri și clădiri persoane fizice nu se vor mai elibera fizic la ghișeele DGITL4, urmând a se transmite pe email-ul Dvs. Cererile, însoțite de documente doveditoare, se vor transmite prin e-mail la carmen.serbu@dgitl4.ro. Pentru certificatele necesare la notariat, cererea va fi trimisă de către notarul public.

 • Certificatele de atestare fiscală pentru mijloace de transport persoane fizice nu se vor mai elibera fizic la ghișeele DGITL4, urmând a se transmite pe email-ul Dvs. Cererile, însoțite de documente doveditoare, se vor transmite prin e-mail la constatarepf@dgitl4.ro 

 • Certificatele de atestare fiscală pentru terenuri, clădiri și mijloace de transport persoane juridice nu se vor mai elibera fizic la ghișeele DGITL4, urmând a se transmite pe email-ul Dvs. Cererile, însoțite de documente doveditoare, se vor transmite prin e-mail la constatarepj@dgitl4.ro 

 NUMĂR DE TELEFON DE CONTACT:

- pentru certificate de atestare fiscală  teren și cladiri persoane fizice - 021.40.50.801

- pentru certificate de atestare fiscală pentru mijloace de transport persoane fizice - 021.460.61.69

- pentru certificate de atestare fiscală persoane juridice - 021.40.50.825

 • Orice document , cerere sau declarație se va depune prin:

 • poștă (la sediul din Str. Sg. Nițu Vasile nr. 50-54, Sector 4)

 • fax (la numărul 021.460.61.67)

 • e-mail (office@dgitl4.ro )

Toate modelele de cereri și tipizate se găsesc pe site-ul www.dgitl4.ro . La orice cerere transmisă, se va lăsa și un număr de telefon.

 • Pentru înscrierea/radierea mijloacelor de transport actele se pot depune prin canalele menționate mai sus (ca e-mail se va folosi constatarepf@dgitl4.ro  (persoane fizice) si constatarepj@dgitl4.ro (persoane juridice)).Eliberarea actelor necesare pentru D.R.P.C.I.V. se va face în maxim 3 zile și vă vor fi transmise pe e-mail. 
 • Efectuarea plăților se va face prin modalitățile de plată la distanță :

  • Stațiile de plată SelfPay (în majoritatea super-marketurilor)

  • Prin intermediul site-ului ghiseul.ro – pe bază de utilizator și de parolă (vă puteți crea singuri cont la secțiunea ,Solicită date de acces,) – doar persoane fizice

  • Prin intermediul aplicației mobile a PS4 (pe care o puteți descărca pe telefoanele mobile din GooglePlay- pe telefoanele cu sistem de operare Android sau din AppStore – pe telefoanele cu sistem de operare IOS)

  • La benzinăriile OMV (le puteți găsi pe site-ul https://www.westaco.com/locations-asl/)

  • Prin Ordin de Plată sau Mandat Poștal (se vor completa astfel : Cod fiscal: 4316422; Beneficiar: Sector 4 al Municipiului București; Banca: Trezoreria Sector 4)

Numere de telefon de contact:

 • informații și relații cu publicul - 021.40.50.835, 460.60.63, 021.336.55.02 și 021.460.12.92

 • declarații clădiri și declarații auto persoane fizice - 021.460.61.69 și 0733.682.579

 • certificate fiscale, declarații clădiri și declarații auto persoane juridice -021.40.50.825

 • pentru plăți la distanță - 021.460.60.62

 • popriri și taxa de salubrizare persoane juridice - 0733.682.577

 • pentru popriri persoane fizice –021.40.50.802

 • taxa de salubrizare persoane fizice- 021.460.12.92

 • pentru certificate persoane fizice –021.40.50.801

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND RESTITUIREA TAXEI  JUDICIARE DE TIMBRU

 

 • în temeiul art. 168 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată;
 • potrivit Ordinului nr. 1918/65 din 26 noiembrie 2013, pentru aprobarea procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru, stabilirea sumelor de restituit se face de către instanţa judecătorească, prevăzută la art. 45 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, denumită în continuare instanţă judecătorească competentă, în urma depunerii cererii și a documentelor atașate;
 • întrucât, dispozițiile legale amintite prevăd obligativitatea contribuabilului de a anexa la cererea de restituire ”documentul de plată al taxei judiciare de timbru”, apreciem că legiuitorul se referă la originalul acestuia și nu la o copia acestuia.
 • totodată, apreciem că este utilă depunerea documentului de plată în original și pentru a preveni posibilitatea de a se solicita restituirea aceleiași taxe de timbru de mai multe ori.
Având în vedere faptul că în dosarul nr. 6389/3/2018 hotărârea instanței nu a fost încă redactată și, implicit motivată, vă aducem la cunoștință faptul că instituția noastră se află momentan în imposibilitatea legală de a stabili procedura corectă de aplicare a acesteia, inclusiv de a decide restituirea sau nu a taxei de salubrizare. De asemenea, vă învederăm că în conformitate cu dispozițiile art. 23 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, referitor la anularea H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 și nr. 2/2018, hotărârea instanței produce efecte doar pentru viitor față de toate subiectele de drept, respectiv ulterior datei de 10.12.2018, în timp ce în ceea ce privește suspendarea acestora este necesar să se aștepte redactarea Deciziei civile nr. 7034/10.12.2018 de către Curtea de Apel București.
Urmare a solicitărilor formulate de către Birourile Executorilor Judecătorești, înregistrate la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, prin intermediul cărora se solicită informații referitoare la bunurile mobile și imobile, pentru debitori persoane fizice și persoane juridice, vă informăm că începând cu data de 27.08.2019 puteți accesa on-line baza de date, care conține bunurile și debitele persoanelor aflate în executare silită. Pentru a putea accesa platforma on-line,  este necesar să trimiteți, la adresa de e-mail office@dgitl4.ro,  următoarele documente: certificat în formă fizică și copie CUI/CIF
Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 aduce la cunoștință contribuabililor sectorului 4 că începând cu data de 3 mai 2018, serviciul public de parcări de reședință a fost preluat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, astfel încât toate petițiile referitoare la închirierea locurilor de parcare de reședință, modificarea contractelor de închiriere, solicitarile de marcare / remarcare a parcărilor, precum și orice alte probleme legate de activitatea de parcări de reședință, se vor depune la registratura DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4, situată în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București, sau la adresa de e-mail parcari.resedinta@mobilitateurbana4.ro.
Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 aduce la cunoștință contribuabililor sectorului 4 introducerea sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale, amenzilor şi a altor venituri la bugetul local prin intermediul serviciului WESTACO EXPRESS implementat în staţiile de benzină OMV din toată ţara.

Serviciul Westaco Express este disponibil în 508 staţii OMV din România, din care 87 stații OMV sunt în București(vezi lista stații OMV), acesta permițând plata cu numerar a impozitelor și taxelor locale, amenzilor şi a altor venituri la bugetul local într-un mod simplu și rapid, pe toată durata zilei, stațiile OMV având program de lucru non-stop.
Serviciul este configurat să ofere o multitudine de avantaje contribuabililor:

 • contribuabilul se poate prezenta la orice staţie de benzină OMV pentru plată, indiferent de zona unde locuiește, alegând astfel situaţia cea mai convenabilă şi nefiind necesar un consum suplimentar de timp pentru efectuarea acestor plăţi;
 • serviciul este oferit 7 zile din 7, cu program 24 ore din 24;
 • accesul este facil, în locuri securizate, prevăzute cu locuri de parcare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2007, începând cu 01.02.2017, se elimină următoarele taxe extrajudiciare de timbru:

a) taxe extrajudiciare de timbru pentru preschimbarea cărții de identitate/modificat prin O.U.G. nr. 41/2016;

b) taxe timbru fiscal;

c) taxe de timbru pentru eliberarea de diverse autorizații si certificate;

d) taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18/1991;

e) taxe examen auto;

f) taxe numere provizorii;

g) taxa înmatriculare;

h) taxa de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

Contribuabilii sectorului 4 au obligația de a semna și scrie sintagma ,,conform cu originalul" pe copiile de pe documentele sau înscrisurile transmise inclusiv prin intemediul e-mailului sau faxului(art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)
Informații utile extrase din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Citeste mai mult...
Niciun contribuabil nu va putea achita vreun impozit datorat dacă nu achită mai întâi amenzile contravenționale cu care figurează în evidențele fiscale (art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)
La plata impozitelor și taxelor locale, pentru evitarea oricăror erori, vă solicităm să prezentați în vederea verificării corectitudinii CNP/CIF-ului, orice document oficial.
Orice contribuabil își poate achita impozitele și taxele locale, chiar dacă nu i s-a remis înștiințare de plată sau decizie de impunere  

Pentru un acces cât mai facil la informații vă rugăm să utilizați pictogramele de mai jos 

 

 

Metode de plata online:

 

23