• Slide #1
  Mulțumim tuturor contribuabililor care au achitat în termen legal toate impozitele și taxele locale datorate bugetului local al sectorului 4!


 • Slide #2
  Acum poți plăti electronic prin următoarele modalități de plată:
  pe site-urile www.dgitl4.ro și www.ghiseul.ro;
  prin direct debit;
  prin P.O.S.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 sprijină informarea corectă și continuă a cetățenilor sectorului 4 pentru o cât mai ușoară înțelegere a sistemului fiscal

Având în vedere prevederile art. 139 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborote cu dispozițiile H.G. nr. 512/2017 privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă, în zilele de 14.08.2017 și 15.08.2017, sediile Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 vor fi închise. Ziua de 14 august 2017 declarată zi liberă va fi recuperată în ziua de 19 august 2017, astfel încât programul general de lucru în cele 3 sedii ale instituției va fi între orele 8:00 – 16:00, în timp ce programul de lucru cu publicul va fi între orele 8:30 – 16:00.

Începând cu data de 10.04.2017 puteți achita și taxa de salubrizare(click aici pentru mai multe detalii).

Cu aceeași data nu mai este necesar să aveți un contract separat cu o firmă pentru ridicarea deșeurilor/gunoiului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2007, începând cu 01.02.2017, se elimină următoarele taxe extrajudiciare de timbru:

a) taxe extrajudiciare de timbru pentru preschimbarea cărții de identitate/modificat prin O.U.G. nr. 41/2016;

b) taxe timbru fiscal;

c) taxe de timbru pentru eliberarea de diverse autorizații si certificate;

d) taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18/1991;

e) taxe examen auto;

f) taxe numere provizorii;

g) taxa înmatriculare;

h) taxa de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

Avand in vedere reorganizarea institutiei noastre, va aducem la cunostiinta ca incepand cu data de 07.11.2016. Citeste mai mult...
Contribuabilii sectorului 4 au obligația de a semna și scrie sintagma ,,conform cu originalul" pe copiile de pe documentele sau înscrisurile transmise inclusiv prin intemediul e-mailului sau faxului(art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)

Pentru a plăti on-line impozitele și taxele locale trebuie să urmați pașii Citeste mai mult..

 Informații utile extrase din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Citeste mai mult...
 Niciun contribuabil nu va putea achita vreun impozit datorat dacă nu achită mai întâi amenzile contravenționale cu care figurează în evidențele fiscale (art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)
La plata impozitelor și taxelor locale, pentru evitarea oricăror erori, vă solicităm să prezentați în vederea verificării corectitudinii CNP/CIF-ului, orice document oficial.
Orice contribuabil își poate achita impozitele și taxele locale, chiar dacă nu i s-a remis înștiințare de plată sau decizie de impunere  

Pentru un acces cât mai facil la informații vă rugăm să utilizați pictogramele de mai jos 

 

 

Metode de plata online:

plata

23

Locuri parcare

Comunicarea Actelor Administrative