• Slide #1
  Mulțumim tuturor contribuabililor care au achitat în termen legal toate impozitele și taxele locale datorate bugetului local al sectorului 4!
  Noutăți taxa salubrizare 2018 - Vizualizează mai jos

 • Slide #2
  Acum poți plăti electronic prin următoarele modalități de plată:
  pe site-urile www.dgitl4.ro și www.ghiseul.ro;
  prin direct debit;
  prin P.O.S.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 sprijină informarea corectă și continuă a cetățenilor sectorului 4 pentru o cât mai ușoară înțelegere a sistemului fiscal

Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 aduce la cunoștință contribuabililor sectorului 4 că începând cu data de 3 mai 2018, serviciul public de parcări de reședință a fost preluat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, astfel încât toate petițiile referitoare la închirierea locurilor de parcare de reședință, modificarea contractelor de închiriere, solicitarile de marcare / remarcare a parcărilor, precum și orice alte probleme legate de activitatea de parcări de reședință, se vor depune la registratura DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4, situată în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București, de luni pana vineri între orele 9-17, sau la adresa de e-mail parcari.resedinta@mobilitateurbana4.ro.
Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 aduce la cunoștință contribuabililor sectorului 4 introducerea sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale, amenzilor şi a altor venituri la bugetul local prin intermediul serviciului WESTACO EXPRESS implementat în staţiile de benzină OMV din toată ţara.

Serviciul Westaco Express este disponibil în 508 staţii OMV din România, din care 87 stații OMV sunt în București(vezi lista stații OMV), acesta permițând plata cu numerar a impozitelor și taxelor locale, amenzilor şi a altor venituri la bugetul local într-un mod simplu și rapid, pe toată durata zilei, stațiile OMV având program de lucru non-stop.
Serviciul este configurat să ofere o multitudine de avantaje contribuabililor:

 • contribuabilul se poate prezenta la orice staţie de benzină OMV pentru plată, indiferent de zona unde locuiește, alegând astfel situaţia cea mai convenabilă şi nefiind necesar un consum suplimentar de timp pentru efectuarea acestor plăţi;
 • serviciul este oferit 7 zile din 7, cu program 24 ore din 24;
 • accesul este facil, în locuri securizate, prevăzute cu locuri de parcare.
Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 va aduce la cunostinta faptul ca incepand cu data de 02.04.2018 programul de lucru cu publicul revine la cel normal, astfel incat acesta  va fi următorul:

Sediu Nitu Vasile

• Luni - 8:30 – 18:30/ pentru ghiseele auto persoane fizice si ghișeele certificate fiscale persoane fizice - 8:30 – 18:00;

• Marti, Miercuri, Joi si Vineri - 8:30 – 16:30/ pentru ghiseele auto persoane fizice si ghișeele certificate fiscale persoane fizice - 8:30 – 16:00.

Sediu Straduintei

• Miercuri- 8:30 – 18:30/ pentru ghiseele certificate fiscale persoane fizice - 8:30 – 18:00;

• Luni, Marti, Joi si Vineri - 8:30 – 16:30/ pentru ghiseele certificate fiscale persoane fizice  - 8:30 – 16:00.

Sediu Serban Voda

• Joi - 8:30 – 18:30/ pentru ghiseele certificate fiscale persoane fizice și ghișeele constatare persoane juridice - 8:30 – 18:00 ;

• Luni, Marti, Miercuri si Vineri - 8:30 – 16:30/ pentru ghiseele certificate fiscale persoane fizice si ghișeele constatare persoane juridice - 8:30 – 16:00

Pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice care exercită profesii libere, persoanele fizice autorizate, persoanele juridice sau oricăror altor entități, prin oferirea posibilității acestora de a-și achita taxa de salubrizare în timp util pentru a beneficia de bonificația legal stabilită de 60% în cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere, persoanele fizice autorizate, și de 40% în cazul persoanelor juridice sau oricăror altor entități cu personalitate juridică, termenul legal de plată a fost prorogat de la 31.03.2018 la 30.04.2018 conform Hotărârii de Consiliu Local Sector 4 nr. 34 din 27.02.2018.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 susține și promovează, în mod continuu, utilizarea de către contribuabilii sectorului 4 a modalităților de plată la distanță.(click aici pentru mai multe detalii).

Avantaj principal: Nu trebuie să vă mai prezentaţi la ghişeele instituţiei noastre în vederea efectuării plăţii impozitelor şi taxelor locale.

Taxa de salubrizare pentru anul 2018(noutăți – reduceri – termene de plată) click aici pentru mai multe detalii.

Persoanele fizice trebuie să completeze și să depună o declaratie pentru anul 2018 la ghiseele instituției sau la adresele de e-mail declaratii@dgitl4.ro sau declaratiisalubrizare@yahoo.com.

Persoanele fizice, juridice  sau orice altă entitate care dețin în proprietate imobile sau mai multe imobile pe raza sectorului 4 cu o suprafața totală ocupată la sol mai mare de 2.000 m.p. în care își desfășoară activitatea unul sau mai mulți beneficiari trebuie să completeze și să depună următoarea declaratie.În această declarație se vor enumera toți beneficiarii serviciului de salubrizare ce au sediul social (activ/expirat), punctul de lucru (activ/expirat), indiferent dacă se desfăsoară sau nu o activitate economică la sediul sau punctul de lucru în imobilul respectiv.

Persoanele fizice care exercită profesii libere, persoanele fizice autorizate, persoanele juridice sau oricare alte entități, precum și a entitățile menționate anterior care au în administrare, folosință, concesiune sau închiriere imobile aflate în proprietatea statului sau unităților administrativ-teritoriale sau acelor care au calitatea de locatar/chiriaș/comodatar în imobile proprietate privată, toate având sediul social (activ/expirat), punctul de lucru (activ/expirat), indiferent dacă se desfăsoară sau nu o activitate economică la sediul sau punctul de lucru în imobilul respectiv trebuie să completeze și să depună următoarea declaratie.

Scopul instituirii taxei de salubrizare este acela de a asigura îmbunătățirea serviciului de salubrizare public în sectorul 4. În acest sens, taxa de salubrizare s-a stabilit în sarcina persoanelor fizice, persoanelor fizice care exercită profesii libere, persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice sau oricăror alte entități nu doar pentru cei care produc deșeuri, ci și pentru prestarea activităților de salubrizare(curățenie prin măturare, aspirare, spălare și deszăpezire) a spațiilor publice, inclusiv căi de acces aflate pe raza administrativ - teritorială a sectorului 4 care sunt sau pot fi accesate de către orice beneficiar al serviciului de salubrizare.

Având în vedere numeroasele sesizări cu privire la taxa de salubrizare stabilită în sarcina contribuabililor definiți în sensul O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, precum și  în sarcina celor care exercită profesii liberale, vă informăm că pentru identificarea oricăror erori din bazele de date ale altor instituții s-au demarat procedurile de verificare și comparare cu orice baze de date externe, fiind în curs procesul de încetare din evidențele fiscale a taxei de salubrizare pentru cei care nu o datorează.Se va ține seama în special de contribuabilii ce au fost înființați conform următoarelor prevederi legale:

-Decret-Lege nr. 54/1990  privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei initiative;

-Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;

-H.G. nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;

-Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent;

-H.G. nr. 1766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent,

precum și de contribuabilii care:

- au fost radiați din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului

- au  fost încetați din evidențele Administrației Finanțelor Publice;

- au decedat.

Începând cu data de 10.04.2017 puteți achita și taxa de salubrizare(click aici pentru mai multe detalii).

Cu aceeași data nu mai este necesar să aveți un contract separat cu o firmă pentru ridicarea deșeurilor/gunoiului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2007, începând cu 01.02.2017, se elimină următoarele taxe extrajudiciare de timbru:

a) taxe extrajudiciare de timbru pentru preschimbarea cărții de identitate/modificat prin O.U.G. nr. 41/2016;

b) taxe timbru fiscal;

c) taxe de timbru pentru eliberarea de diverse autorizații si certificate;

d) taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18/1991;

e) taxe examen auto;

f) taxe numere provizorii;

g) taxa înmatriculare;

h) taxa de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

Contribuabilii sectorului 4 au obligația de a semna și scrie sintagma ,,conform cu originalul" pe copiile de pe documentele sau înscrisurile transmise inclusiv prin intemediul e-mailului sau faxului(art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)

Pentru a plăti on-line impozitele și taxele locale trebuie să urmați pașii Citeste mai mult..

Informații utile extrase din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Citeste mai mult...
Niciun contribuabil nu va putea achita vreun impozit datorat dacă nu achită mai întâi amenzile contravenționale cu care figurează în evidențele fiscale (art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)
La plata impozitelor și taxelor locale, pentru evitarea oricăror erori, vă solicităm să prezentați în vederea verificării corectitudinii CNP/CIF-ului, orice document oficial.
Orice contribuabil își poate achita impozitele și taxele locale, chiar dacă nu i s-a remis înștiințare de plată sau decizie de impunere  

Pentru un acces cât mai facil la informații vă rugăm să utilizați pictogramele de mai jos 

 

 

Metode de plata online:

plata

23

 

Comunicarea Actelor Administrative