• Slide #1
  Mulțumim tuturor contribuabililor care au achitat în termen legal toate impozitele și taxele locale datorate bugetului local al sectorului 4!


 • Slide #2
  Acum poți plăti electronic prin următoarele modalități de plată:
  pe site-urile www.dgitl4.ro și www.ghiseul.ro;
  prin direct debit;
  prin P.O.S.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 sprijină informarea corectă și continuă a cetățenilor sectorului 4 pentru o cât mai ușoară înțelegere a sistemului fiscal

 

Având în vedere numeroasele sesizări cu privire la taxa de salubrizare stabilită în sarcina contribuabililor definiți în sensul O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, precum și  în sarcina celor care exercită profesii liberale, vă informăm că pentru identificarea oricăror erori din bazele de date ale altor instituții s-au demarat procedurile de verificare și comparare cu orice baze de date externe, fiind în curs procesul de încetare din evidențele fiscale a taxei de salubrizare pentru cei care nu o datorează.Se va ține seama în special de contribuabilii ce au fost înființați conform următoarelor prevederi legale:

-Decret-Lege nr. 54/1990  privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei initiative;

-Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;

-H.G. nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;

-Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent;

-H.G. nr. 1766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent,

precum și de contribuabilii care:

- au fost radiați din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului

- au  fost încetați din evidențele Administrației Finanțelor Publice;

- au decedat.

Începând cu data de 10.04.2017 puteți achita și taxa de salubrizare(click aici pentru mai multe detalii).

Cu aceeași data nu mai este necesar să aveți un contract separat cu o firmă pentru ridicarea deșeurilor/gunoiului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2007, începând cu 01.02.2017, se elimină următoarele taxe extrajudiciare de timbru:

a) taxe extrajudiciare de timbru pentru preschimbarea cărții de identitate/modificat prin O.U.G. nr. 41/2016;

b) taxe timbru fiscal;

c) taxe de timbru pentru eliberarea de diverse autorizații si certificate;

d) taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18/1991;

e) taxe examen auto;

f) taxe numere provizorii;

g) taxa înmatriculare;

h) taxa de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

Avand in vedere reorganizarea institutiei noastre, va aducem la cunostiinta ca incepand cu data de 07.11.2016. Citeste mai mult...
Contribuabilii sectorului 4 au obligația de a semna și scrie sintagma ,,conform cu originalul" pe copiile de pe documentele sau înscrisurile transmise inclusiv prin intemediul e-mailului sau faxului(art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)

Pentru a plăti on-line impozitele și taxele locale trebuie să urmați pașii Citeste mai mult..

 Informații utile extrase din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Citeste mai mult...
 Niciun contribuabil nu va putea achita vreun impozit datorat dacă nu achită mai întâi amenzile contravenționale cu care figurează în evidențele fiscale (art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală)
La plata impozitelor și taxelor locale, pentru evitarea oricăror erori, vă solicităm să prezentați în vederea verificării corectitudinii CNP/CIF-ului, orice document oficial.
Orice contribuabil își poate achita impozitele și taxele locale, chiar dacă nu i s-a remis înștiințare de plată sau decizie de impunere  

Pentru un acces cât mai facil la informații vă rugăm să utilizați pictogramele de mai jos 

 

 

Metode de plata online:

plata

23

Locuri parcare

Comunicarea Actelor Administrative